FSD3280 Kuntavaaliehdokkaat 2017: kotimaankieliset

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Miten arvioit seuraavien tekijöiden merkitystä sille, että päätit asettua ehdolle näissä kuntavaaleissa?

Halu auttaa ihmisiä

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei lainkaan tärkeää 1 8
Vain vähän tärkeää 2 33
Jokseenkin tärkeää 3 137
Melko tärkeää 4 285
Hyvin tärkeää 5 535
SYSMISS 23
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 998
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 4.31
keskihajonta .885

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.