FSD3280 Kuntavaaliehdokkaat 2017: kotimaankieliset

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Miten arvioit seuraavien tekijöiden merkitystä sille, että päätit asettua ehdolle näissä kuntavaaleissa?

Halu vaikuttaa useiden asioiden ratkaisuun kunnassa

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei lainkaan tärkeää 1 16
Vain vähän tärkeää 2 27
Jokseenkin tärkeää 3 107
Melko tärkeää 4 347
Hyvin tärkeää 5 501
SYSMISS 23
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 998
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 4.29
keskihajonta .881

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.