FSD3280 Kuntavaaliehdokkaat 2017: kotimaankieliset

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Miten arvioit seuraavien tekijöiden merkitystä sille, että päätit asettua ehdolle näissä kuntavaaleissa?

Lautakuntapaikan tai muun luottamustehtävän saaminen

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei lainkaan tärkeää 1 163
Vain vähän tärkeää 2 177
Jokseenkin tärkeää 3 208
Melko tärkeää 4 239
Hyvin tärkeää 5 212
SYSMISS 22
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 999
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.16
keskihajonta 1.376

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.