FSD3280 Kuntavaaliehdokkaat 2017: kotimaankieliset

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Miten arvioit seuraavien tekijöiden merkitystä sille, että päätit asettua ehdolle näissä kuntavaaleissa?

Jokin muu asia, mikä?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei lainkaan tärkeää 1 138
Vain vähän tärkeää 2 10
Jokseenkin tärkeää 3 21
Melko tärkeää 4 26
Hyvin tärkeää 5 52
SYSMISS 774
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 247
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.37
keskihajonta 1.684

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.