FSD3280 Kuntavaaliehdokkaat 2017: kotimaankieliset

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Miten arvioit seuraavien tekijöiden merkitystä sille, että päätit asettua ehdolle näissä kuntavaaleissa?

Halu tehdä työtä puolueeni/valitsijayhdistykseni puolesta

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei lainkaan tärkeää 1 59
Vain vähän tärkeää 2 146
Jokseenkin tärkeää 3 248
Melko tärkeää 4 310
Hyvin tärkeää 5 234
SYSMISS 24
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 997
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.52
keskihajonta 1.170

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.