FSD3280 Kuntavaaliehdokkaat 2017: kotimaankieliset

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Miten arvioit seuraavien tekijöiden merkitystä sille, että päätit asettua ehdolle näissä kuntavaaleissa?

Halu viedä eteenpäin edustamani yhteiskuntaryhmän tavoitteita

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei lainkaan tärkeää 1 31
Vain vähän tärkeää 2 57
Jokseenkin tärkeää 3 123
Melko tärkeää 4 332
Hyvin tärkeää 5 453
SYSMISS 25
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 996
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 4.12
keskihajonta 1.036

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.