FSD3280 Kuntavaaliehdokkaat 2017: kotimaankieliset

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Miten arvioit seuraavien tekijöiden merkitystä sille, että päätit asettua ehdolle näissä kuntavaaleissa?

Kouliintuminen vaativampiin poliittisiin tehtäviin

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei lainkaan tärkeää 1 328
Vain vähän tärkeää 2 263
Jokseenkin tärkeää 3 189
Melko tärkeää 4 136
Hyvin tärkeää 5 69
SYSMISS 36
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 985
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.35
keskihajonta 1.261

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.