FSD3280 Kuntavaaliehdokkaat 2017: kotimaankieliset

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Miten arvioit seuraavien tekijöiden merkitystä sille, että päätit asettua ehdolle näissä kuntavaaleissa?

Puolueen tai ryhmän vaalimenestys näissä kuntavaaleissa

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei lainkaan tärkeää 1 40
Vain vähän tärkeää 2 70
Jokseenkin tärkeää 3 147
Melko tärkeää 4 298
Hyvin tärkeää 5 446
SYSMISS 20
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1001
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 4.04
keskihajonta 1.110

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.