FSD3280 Kuntavaaliehdokkaat 2017: kotimaankieliset

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Miten arvioit seuraavien tekijöiden merkitystä sille, että päätit asettua ehdolle näissä kuntavaaleissa?

Halu vaikuttaa jonkin yksittäisen asian ratkaisuun kunnassa

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei lainkaan tärkeää 1 107
Vain vähän tärkeää 2 188
Jokseenkin tärkeää 3 209
Melko tärkeää 4 250
Hyvin tärkeää 5 242
SYSMISS 25
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 996
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.33
keskihajonta 1.316

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.