FSD3292 Kaste ja kummius 2018

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Hytönen, Maarit (Kirkon tutkimuskeskus)

Asiasanat

kaste, kirkko (instituutio), kirkolliset toimitukset, kirkon jäsenyys, kirkossakäynti, kristillinen kasvatus, kummilapset, kummit, kummitoiminta, rukoileminen, uskonnollisuus

Sisällön kuvaus

Aineistossa on kartoitettu kastettujen suomalaisten näkemyksiä kasteen ja kummilapsena olemisen sekä kummina toimimisen henkilökohtaisesta merkityksestä. Tutkimusta rahoitti Kirkon keskusrahasto.

Vastaajilta kysyttiin, mitä heidän oma kasteensa merkitsee heille. Omiin kummilapsiin liittyen kysyttiin, mitä lapsen tai kummilapsen kaste vastaajalle merkitsee, millaisia asioita kummilapsen kanssa tekee, liittyykö kummisuhteeseen hengellisyyttä ja millä tavoin kummius muuten toteutuu. Vastaajat kertoivat myös, odottivatko he jotain kummilapseltaan.

Vastaajilta kysyttiin myös, mitä he tekevät omien kummiensa kanssa, rukoilevatko he kummiensa puolesta, ja mitä he odottavat omilta kummeiltaan. Lopuksi vastaajat kertoivat, pitävätkö he itseään uskonnollisena ihmisenä ja kuinka usein he rukoilevat.

Suurin osa sisältökysymyksistä on kysytty avoimina kysymyksinä. Taustamuuttujia aineistossa ovat vastaajan ikä, sukupuoli, asuinpaikka sekä kirkkoon kuuluminen.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.