FSD3305 EVAn Arvo- ja asennetutkimus syksy 2018

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Turvallisuus ja erilaisiin uhkiin varautuminen on ajankohtainen puheenaihe. Kuinka suurina sinä pidät seuraavia uhkia yleisemmin Suomen tai henkilökohtaisesti itsesi/läheistesi kohdalla?

Pandemiat ja tarttuvat taudit

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Hyvin suuri uhka 1 115
Melko suuri uhka 2 576
Vaikea sanoa 3 497
Melko pieni uhka 4 742
Olematon uhka 5 79
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 2009
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.05
keskihajonta 1.020

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.