FSD3307 Lapsibarometri 2018

Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Lapsiasiavaltuutetun toimisto
  • Valtion nuorisoneuvosto
  • Valtion liikuntaneuvosto
  • Nuorisotutkimusseura

Asiasanat

esikouluikäiset, fyysinen aktiivisuus, harrastukset, lapset (ikäryhmät), lapsuus, liikunta, liikuntaharrastus, urheilu, vapaa-aika

Sisällön kuvaus

Aineistossa selvitettiin 6-vuotiaiden lasten tapoja liikkua ja viettää vapaa-aikaa. Aineistoa varten haastateltiin 6-vuotiaita ja heidän vanhempiaan. Tiedonkeruun rahoitti valtion nuorisoneuvosto.

Ensin lapsen vanhemmalta kysyttiin taustatietoja. Vanhemmat kertoivat mitä lapset harrastavat, onko toiminta ohjattua ja kuinka paljon lapsi liikkuu. Jos lapsi ei harrastanut minkäänlaista liikuntaa, vanhempaa pyydettiin arvioimaan syitä harrastamattomuudelle. Liikuntaa harrastavien lasten vanhemmilta kysyttiin erilaisten väittämien sopivuutta harrastukseen, kuten onko harrastus edullista, lapsen mielestä kivaa, tai saako lapsi sitä kautta kavereita. Kaikilta vanhemmilta kysyttiin myös, kuinka toivottavana he pitävät sitä, että lapsen liikuntaharrastus olisi edellä mainittujen piirteiden kaltaista. Lopuksi vanhempia pyydettiin arvioimaan, kuinka paljon lapsen liikkuminen ja urheileminen maksaa kuukaudessa.

Lapsia haastateltiin oman vanhempansa jälkeen. Lapset kertoivat, millä tavalla he liikkuvat, ja mikä heidän mielestään liikkumisessa on kivaa. Lapset myös kertoivat, millä tavalla he haluaisivat liikkua. Lapsia pyydettiin luettelemaan hyviä liikuntapaikkoja. Lapsilta kysyttiin myös, onko kilpaileminen heidän mielestään mukavaa vai ei. Seuraavaksi lapsilta kysyttiin, mikä viikonloppuisin on kivaa ja mikä tylsää, ja millaista heidän harrastamassaan ohjatussa toiminnassa on. Lopuksi lapsilta kysyttiin kavereista ja siitä, milloin kavereiden kanssa on kivaa ja milloin ei.

Taustamuuttujia aineistossa ovat lapsen äidinkieli ja sukupuoli, asuinpaikka, vanhempien koulutustaso, taloudellinen toimeentulo sekä lasten ja huoltajien lukumäärä perheessä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.