FSD3313 Juomatapatutkimus: käyttökerrat 2016

Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Mäkelä, Pia (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Päihteet ja riippuvuudet -yksikkö)
  • Härkönen, Janne (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Päihteet ja riippuvuudet -yksikkö)
  • Lintonen, Tomi (Alkoholitutkimussäätiö)
  • Tigerstedt, Christoffer (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Päihteet ja riippuvuudet -yksikkö)

Asiasanat

alkoholi (päihteet), alkoholijuomat, alkoholinkäyttö, juomatavat

Sisällön kuvaus

Käyttökertakartoitus erittelee suomalaisten alkoholinkäyttöä, juomistilanteita, nauttimispaikkoja ja kulutettuja määriä. Aineisto on kerätty vuoden 2016 juomatapatutkimuksen (FSD3282) osana. Tietoarkistoon on tallennettu vuoden 2016 tutkimuksesta myös raittiuskerta-aineisto (FSD3314).

Tutkimuksessa kerättiin tietoja vastaajan haastattelua edeltävistä alkoholinkäyttökerroista: mitä alkoholijuomia nautittiin, missä, milloin ja keiden seurassa. Tutkittava pystyi kertomaan yhdestä tai useammasta käyttökerrasta. Käyttökertoja käsiteltiin yksitellen ja jokaisen kohdalla kysyttiin samat kysymykset. Raittiit vastaajat ovat eritelleet tilanteita, joissa he ovat olleet läsnä ja joku on nauttinut alkoholia. Aineisto sisältää myös käyttökertalomakkeen muuttujista tehtyjä muunnoksia, esimerkiksi kulutettujen alkoholijuomien muunnokset sataprosenttiseksi alkoholiksi. Alkoholijuomien muunnoksissa sataprosenttiseksi alkoholiksi käytetyt kertoimet ja promillen laskukaava on kuvattu kyselylomakkeessa (käyttökertatiedoston muuttujaluettelossa).

Taustamuuttujina ovat yksittäisen käyttökerran numero, päivämäärä, viikonpäivä, aloitus- ja lopetusajat sekä haastateltavan sukupuoli ja ikä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.