FSD3325 Eurooppalaisten ilmastopalveluiden käyttäjäkysely (EU-MACS) 2017

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Gregow, Hilppa (Ilmatieteen laitos. Sään ja ilmastonmuutoksen vaikutustutkimus)
  • Harjanne, Atte (Ilmatieteen laitos. Sään ja ilmastonmuutoksen vaikutustutkimus)
  • Ilmatieteen laitos. Sään ja ilmastonmuutoksen vaikutustutkimus

Asiasanat

esteet, hankinta, ilmasto, ilmastopalvelut, innovaatiot, käyttäjät, käyttö, laadunvarmistus, laatu, teknologia, tiede, tuottajat

Sisällön kuvaus

Kysely oli osoitettu ilmastopalveluiden tuottajille ja käyttäjille. Siinä pyrittiin kartoittamaan eurooppalaisille tarjolla olevia ilmastopalveluita sekä niiden käyttöä ja kehitystä. Tutkimus oli osa EU-MACS hanketta ja sen rahoitti Euroopan komissio, rahoitussopimustunnus 730500.

Aluksi palveluiden tuottajilta kysyttiin, millaista organisaatiota he edustivat ja missä maissa ne toimivat. Kysyttiin myös, mille sektorille organisaation tuottamat sääpalvelut oli kohdistettu. Seuraavaksi kartoitettiin, millaisia taloudellisia, sosiaalisia, tieteellisiä, eettisiä tai lakiin perustuvia esteitä palveluiden tuottamisessa oli kohdattu. Kysyttiin myös, mitkä edellisten vuosien innovaatiot olivat parhaiten mahdollistaneet näiden esteiden ylittämisen.

Seuraavaksi ilmastopalveluiden käyttäjiltä kysyttiin heidän edustamansa organisaation tyyppiä ja maata, jossa se sijaitsee. Lisäksi kysyttiin toimintasektoria. Tämän jälkeen pyydettiin käyttäjien arviota siitä, mitä asioita he kokivat tärkeimmiksi palveluiden tuottajien toiminnan laadun mittaamisessa. Kysyttiin myös palveluiden hankinnasta aiheutuvien kustannusten suuruutta sekä millaisia resursseja niiden käyttäminen edellytti. Haluttiin myös tietää, miten hyödyllistä ilmastopalvelujen yhteiskäyttö olisi eri organisaatioiden välillä.

Lopuksi myös palveluiden käyttäjiltä kysyttiin, millaisia taloudellisia, sosiaalisia, tieteellisiä, eettisiä tai lakiin perustuvia esteitä palveluiden käyttämisessä oli kohdattu. Samoin kysyttiin, mitkä edellisten vuosien innovaatiot olivat parhaiten mahdollistaneet näiden esteiden ylittämisen.

Taustamuuttujina sekä tuottajien että käyttäjien osalta olivat organisaation tyyppi, toimintamaa, toimintasektori ja mihin ilmastoverkostoihin organisaatio kuuluu.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.