FSD3326 Vakuudettoman kulutusluoton käyttö -kirjoitusaineisto 2018-2019

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Iivonen, Saija (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteet)

Asiasanat

elintaso, eriarvoisuus, kokemukset, kulutusluotot, köyhyys, pikalainat, taloudellinen asema, taloudenhoito, toimeentulo, velkaantuminen

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu vapaamuotoisista kirjoitusvastauksista, joissa kuvataan syitä vakuudettoman kulutusluoton ottamiseen. Kirjoituskutsuun vastasi 20 henkilöä ja kirjoitukset vaihtelevat pituudeltaan parista virkkeestä muutamaan kappaleeseen.

Kirjoitusohjeessa pyydettiin vastaajia kertomaan, miksi he ovat ottaneet vakuudettomia kulutusluottoja, eli esimerkiksi pikavippejä, tililuottoja tai muita lainoja, joita myöntävät muut kuin perinteiset pankit. Vastauksissa kuvaillaan syiksi muun muassa elämäntilanteita, yllättäviä tai tuloihin nähden liian suuria menoja sekä yhteiskunnan tukijärjestelmien hitautta. Osa vastaajista kertoo myös kulutusluottojen takaisinmaksusta. Tutkimuksessa vertailtiin pikalainojen hakuprosessia kunnan tarjoamien sosiaalisen luoton ja ehkäisevän toimeentulotuen hakuprosessiin.

Kirjoittajilta kerättiin taustatietoina sukupuoli ja syntymävuosi sekä asuinpaikka, ikä ja koulutustausta kulutusluottoa ottaessa. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.