FSD3332 Sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä olosuhdeselvitysten tekemisestä 2017

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Huitula, Eeva (Jyväskylän yliopisto. Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta)

Asiasanat

huoltajuuskiistat, lastenvalvojat, olosuhteet, selvitys, sosiaalitoimistot, sosiaalityö, sosiaalityöntekijät, työmenetelmät, viranomaistehtävät, viranomaisyhteistyö

Sisällön kuvaus

Aineistoon haastatellut sosiaalitoimen työntekijät kertovat, kuinka käräjäoikeuden tilaamat olosuhdeselvitykset käytännössä tehdään. Olosuhdeselvitysten tarkoitus on tukea käräjäoikeuden päätöksentekoa, kun vanhemmat eivät eron jälkeen saavuta yhteisymmärrystä huolto- ja tapaamissopimusasioissa. Tutkimusalueena olivat yli 12 000 asukkaan kunnat ja kuntayhtymät Pohjois-Pohjanmaalla. Aineisto sisältää kahdeksan yksilöhaastattelua.

Haastatteluissa sosiaalityöntekijät avaavat työnsä sisältöä olosuhdeselvityksiin liittyen. Haastatellut kertovat määräaikojen toteutumisesta sekä listaavat tahot, jotka tekevät selvityspyyntöjä. Heiltä kysytään esimerkiksi, kuinka monta selvitystä kyseisessä kunnassa tehdään vuosittain, monestiko vanhemmat ja lapset tavataan, millaisia työskentelymenetelmiä käytetään sekä nähdäänkö olosuhdeselvitysten teko osana lastensuojelutyötä. Haastatellut arvioivat myös eri tahojen kanssa tehtävän yhteistyön laatua ja merkitystä sekä sitä, kuinka kuormittavaa olosuhdeselvitysten teko on ja miten se sopii osaksi sosiaalityön toimenkuvaa.

Kaikki haastatellut työskentelevät Pohjois-Pohjanmaalla, tutkimuksessa ei ole kerätty muita taustatietoja.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.