FSD3335 Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus: peruskoulun oppilaanohjaajat 2018

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • IROResearch

Asiasanat

ammatillinen koulutus, ammatilliset tutkinnot, koulutus, koulutushalukkuus, koulutusmahdollisuudet, koulutustarjonta, koulutusvalinnat, lukio, nuoret, opinto-ohjaajat, opinto-ohjaus, opiskelu, oppilaanohjaus, peruskoulun yläaste, toisen asteen koulutus

Sisällön kuvaus

Aineistossa on kartoitettu perusopetuksen oppilaanohjaajien mielipiteitä ammatillisesta koulutuksesta Suomessa. Teemoja aineistossa ovat mm. yhdeksäsluokkalaisten jatko-opiskelusuunnitelmat, käsitys ammatillisen koulutuksen sekä lukion arvostuksesta ja opinto-ohjaukseen vaikuttavat tekijät. Tutkimus toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön ja Skills Finland ry:n toimeksiannosta.

Vastaajilta kysyttiin, käsitystä yhdeksäsluokkalaisten mielipiteistä opiskeluun liittyviin väittämiin, kuten kuinka tärkeää opiskelu on tulevaisuuden kannalta tai onko työ kiinnostavampaa kuin opinnot. Opinto-ohjaajilta kysyttiin, kuinka kiinnostavina heidän ohjaamansa 9.-luokkalaiset pitävät eri koulutusalavaihtoehtoja, kuten ammatillista koulutusta, lukiota tai kaksoistutkintoa. Vastaajat kertoivat, miten mm. oppilaan koulumenestys tai halu päästä nopeasti työelämään vaikuttavat siihen, millä tavalla he työssään ohjaavat oppilaita. Lopuksi vastaajat kertoivat, onko heillä työtään ajatellen riitävästi tietoa ammatillisesta koulutuksesta ja sen eri vaihtoehdoista.

Taustatietoja aineistossa ovat vastaajan sukupuoli, kuinka kauan on työskennellyt perusopetuksen oppilaanohjaajana, asuinpaikkakunta sekä maakunta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.