FSD3336 Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus: ammatillisessa koulutuksessa tai lukiossa toista vuotta opiskelevat nuoret 2018

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • IROResearch

Asiasanat

ammatillinen koulutus, ammatilliset tutkinnot, kaksoistutkinto, koulutus, koulutusmahdollisuudet, koulutustarjonta, koulutustavoitteet, koulutusvalinnat, lukio, nuoret, opinnot, opiskelu, toisen asteen koulutus

Sisällön kuvaus

Aineistossa on kartoitettu toista vuotta lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien nuorten käsityksiä, kokemuksia ja mielipiteitä ammatillisesta koulutuksesta. Teemoja aineistossa ovat mm. opiskeluvalintaan liittyvät syyt, käsitys ammatillisen koulutuksen sekä lukion arvostuksesta ja opiskeluun liittyvät mielikuvat. Tutkimus toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön ja Skills Finland ry:n toimeksiannosta.

Vastaajilta kysyttiin mielipiteitä opiskeluun liittyviin väittämiin, kuten kuinka tärkeää opiskelu on tulevaisuuden kannalta tai onko työ kiinnostavampaa kuin opinnot. Opiskelijoilta kysyttiin, kuinka kiinnostavina he pitivät eri koulutusvaihtoehtoja hakiessaan ja kuinka tyytyväisiä he ovat opiskeluvalintaansa. Vastaajat kertoivat, mitä he aikovat tehdä nykyisten opintojensa jälkeen ja uskovatko he opiskelevansa lisää vielä myöhemmin työuransa aikana. Vastaajat ottivat myös kantaa mm. siihen, pitävätkö he opintojaan hyödyllisenä työelämässä tai jatko-opinnoissa.

Taustatietoja aineistossa ovat vastaajan sukupuoli, äidinkieli, opiskeleeko ammatillisessa oppilaitoksessa, lukiossa vai molemmissa, asuinpaikkakunta, maakunta, vanhempien koulutusaste ja ammattiryhmä sekä koulumenestys peruskoulussa.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.