FSD3338 Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus: yritysten henkilöstöpäättäjät 2018

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • IROResearch

Asiasanat

ammatillinen koulutus, ammatilliset tutkinnot, henkilöstöhallinto, koulutus, koulutustarjonta, opiskelu, rekrytointi, toisen asteen koulutus, työmarkkinat, yritykset

Sisällön kuvaus

Aineistossa on kartoitettu yritysten henkilöstöpäättäjien käsityksiä ja mielipiteitä ammatillisesta koulutuksesta. Teemoja aineistossa ovat mm. ammatillisen koulutuksen suorittaneiden osaamisen ja työelämän vaatimusten kohtaaminen, ammatillisen koulutuksen arvostus ja laatu sekä ammatillisen koulutuksen ja työmarkkinoiden tulevaisuus. Tutkimus toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön ja Skills Finland ry:n toimeksiannosta.

Yritysten henkilöstöasioista päättäviltä kysyttiin heidän omaa suhtautumistaan ammatilliseen koulutukseen. Heitä pyydettiin myös arvioimaan, mihin suuntaan ammatillisen koulutuksen tarve Suomessa kehittyy lähivuosina. Vastaajat kertoivat, kuinka hyvin heidän mielestään ammatillisen koulutuksen tarjonta ja työmarkkinoiden kysyntä kohtaavat. Lopuksi kysyttiin, onko heidän yritykseensä rekrytoitu kuluneena vuonna uusia työntekijöitä, ja onko näillä palkatuilla ollut ammatillinen tutkinto.

Taustatietoja aineistossa ovat yrityksen henkilökunnan määrä, pääasiallinen toimiala, maakunta ja sijaintipaikan tyyppi, jossa yritys sijaitsee, kuinka suurella osalla henkilökunnasta on ammatillinen koulutus sekä vastaajan koulutus, sukupuoli ja ikäryhmä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.