FSD3351 Kostamus-työntekijöiden jälkeläisten haastatteluja 2018

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Heikkinen, Saara (Oulun yliopisto. Humanistinen tiedekunta)

Asiasanat

Neuvostoliitto, YYA-sopimus, ansiotyö, kansainvälisyys, lapsuus, muistot, rakennushankkeet, työskentely ulkomailla, yhteisöllisyys

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu Kostamus-projektissa työskennelleiden henkilöiden jälkeläisten haastatteluista. Kaksi haastatelluista on työskennellyt Kostamuksessa myös itse. Haastatteluissa haastateltavat muistelevat elämäänsä vuosina 1977-1985 Kostamuksessa toteutetun rakennushankkeen aikana, jolloin useat suomalaistyöntekijät kävivät töissä Kostamuksessa Neuvostoliitossa. Suurin osa haastateltavista oli hankkeen aikaan itse lapsi tai nuori.

Teemahaastatteluissa haastateltavilta kysytään muun muassa projektin aikaisista lapsuusmuistoista, omasta suhteestaan Kostamukseen sekä Kostamukseen suuntautuneista vierailuista. Lisäksi kysytään esimerkiksi siitä, miten Suomen ja Neuvostoliiton välinen suhde näkyi perheen arjessa ja oliko Kostamus-projektin ajalla merkitystä haastateltavan elämään laajemmin. Haastateltavilta kysytään myös muistoja vuoden 1980 isosta linja-auto-onnettomuudesta, sekä sitä, koskettiko onnettomuus läheisesti oman perheen elämää.

Taustatietona on mainittu mm. haastateltavan sukupuoli, syntymävuosi sekä tieto siitä, keitä perheenjäseniä työskenteli Kostamuksessa.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.