FSD3356 Helsingin Sanomien köyhyyskysely 2015

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kainulainen, Sakari (Diakonia-ammattikorkeakoulu)
  • Saari, Juho (Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden laitos)
  • Niemelä, Mikko (Turun yliopisto)
  • Erola, Jani (Turun yliopisto)
  • Kallio, Johanna (Turun yliopisto)
  • Kouvo, Antti (Itä-Suomen yliopisto)
  • Helsingin Sanomat

Asiasanat

elintaso, huono-osaisuus, köyhyys, sairaudet, sosiaalietuudet, sosiaalipalvelut, sosiaaliturva, sosioekonomiset tekijät, toimeentulo, tuloerot, työttömyys, velkaantuminen

Sisällön kuvaus

Helsingin Sanomien vuonna 2015 keräämässä kyselyssä kartoitetaan suomalaisten näkemyksiä köyhyydestä. Kysely on osa Kaksi Suomea - kasvaako eriarvoisuus -tutkimusta, joka kuuluu Koneen säätiön rahoittamaan Jakautuuko Suomi? -hankkeeseen. Kysely sisältää avomuuttujat q8 ("Kuvaile millainen ihminen on Suomessa sinun mielestäsi köyhä; mistä tunnistat köyhän ihmisen?") ja q9 ("Millaiseen elintasoon köyhän tulisi mielestäsi Suomessa tyytyä; millaiseen elämään hänellä tulisi olla mahdollisuus?"), jotka soveltuvat runsaan vastausmäärän (q8 N:5718 ja q9 N:5726) vuoksi erinomaisesti myös laadullisiin analyyseihin.

Kyselyssä esitettiin aluksi väittämiä köyhyyden syistä sekä luottamuksesta ja toimeentulosta. Vastaajia pyydettiin arvioimaan omaa asemaansa numeerisesti ja kertomaan, kuinka läheltä on kohdannut kyselyssä lueteltuja köyhyyteen liitettäviä asioita (esim. pitkäaikainen työttömyys, vakava fyysinen sairaus, ylivelkaantuminen) viimeisen kahden vuoden aikana. Lisäksi tiedusteltiin mielipiteitä siitä, keitä yhteiskunnan pitäisi auttaa.

Taustamuuttujina kyselyssä ovat muun muassa sukupuoli, ikä, tulot, talouden koko, korkein suoritettu koulutus sekä suuralue, maakunta, asuinkunnan tyyppi ja yli 67 000 asukkaan kunnat.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.