FSD3357 Suonensisäisten huumeiden käyttäjien hyvinvointi 2013-2014

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kainulainen, Sakari (Diakonia-ammattikorkeakoulu)
  • Saari, Juho (Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden laitos)

Asiasanat

elämänhallinta, elämänlaatu, huumeet, huumeiden käyttö, hyvinvointi, palvelujärjestelmät, päihteet, sosiaalipalvelut, sosiaaliset ongelmat, terveysneuvonta, terveyspalvelut

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten suonensisäisten huumeiden käyttäjien elämäntilanteita, hyvinvointia ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena oli tuottaa tilastollista tietoa terveysneuvontapisteiden asiakkaiden elämästä. Sumuisten sielujen hyvinvointi (SUMU) -hanke on osa professori Juho Saaren johtamaa laajemmin suomalaisen yhteiskunnan huono-osaisia ryhmiä tarkastelevaa tutkimusohjelmaa. Hankkeeseen saatiin pilottivaiheessa pieni rahoitus Kuopion kaupungilta.

Vastaajille esitettiin ensiksi väittämiä heidän omasta hyvinvoinnistaan ja elämänhallinnastaan. Seuraavaksi vastaajilta tiedusteltiin, mitä palveluja tai tulonsiirtoja he tai heidän perheenjäsenensä ovat saaneet tai käyttäneet viimeisten kahden kuukauden aikana. Vastaajilta kysyttiin myös mielipiteitä käytettyjen palveluiden laadusta ja omasta motivaatiosta muutokseen. Lisäksi Helsingin Diakonissalaitoksen terveysneuvontapisteillä (HDL 1-3) kysyttiin erikseen kysymyksiä muun muassa siitä, millaisena vastaajat näkevät elämänsä vuoden kuluttua.

Aineiston taustamuuttujat ovat vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus, työmarkkina-asema, asumismuoto, leipäjonoasiakkuus, huumetuomioiden määrä kahden viime vuoden aikana, suonensisäisten huumeiden käytön aloitusikä, uskonnollinen osallistuminen, kotitalouden rakenne ja tulot.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.