FSD3360 Helsingin Sanomien yksinäisyyskysely 2014

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

 • Saari, Juho (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)
 • Helsingin Sanomat
 • Kauhanen, Jussi (Itä-Suomen yliopisto)
 • Karhunen, Leila (Itä-Suomen yliopisto)
 • Lagus, Krista (Aalto-yliopisto)
 • Kainulainen, Sakari (Diakonia-ammattikorkeakoulu)
 • Pantzar, Mika (Helsingin yliopisto. Kuluttajatutkimuskeskus)
 • Erola, Jani (Turun yliopisto)
 • Junttila, Niina (Turun yliopisto)
 • Müller, Kiti (Työterveyslaitos)
 • Huhta, Jaana (Työterveyslaitos)

Asiasanat

huolenpito, huono-osaisuus, hyvinvointi, ihmissuhteet, läheiset, mielenterveys, sosiaalinen tuki, sosiaaliset suhteet, syrjäytyminen, toimeentulo, tunteet, yksinäisyys, ystävät

Sisällön kuvaus

Helsingin Sanomien vuonna 2014 keräämä kysely kartoittaa suomalaisten kokemuksia yksinäisyydestä (N: 27851). Kyselyssä käsitellään muun muassa koetun yksinäisyyden määrää, olosuhteita ja seurauksia, sosiaalisia odotuksia ja hyvinvointia. Kysely sisältää avomuuttujan q9 "Miltä yksinäisyys tuntuu?", joka soveltuu myös laadullisiin analyyseihin. Avokysymykseen vastasi 3491 henkilöä.

Kyselyn alussa vastaajalta tiedusteltiin yksinäisyyden esiintymisestä vastaajan elämässä. Vastaajalta kysyttiin hyvien ystävien lukumäärää ja sitten eri ihmisryhmiin ja tapahtumiin liittyviä yksinäisyyden kokemuksia. Edelleen kartoitettiin yksinäisyyden kokemuksien ajallista ulottuvuutta: onko sitä esiintynyt aiemmin elämässä ja toistuuko se eri vuodenaikoina.

Seuraavaksi kartoitettiin yksinäisyyden tunteesta aiheutuneita terveydellisiä, henkisiä ja sosiaalisia seurauksia, kuten tulevaisuuden pelkoa, sairastelua tai aloitekyvyttömyyttä. Myös yksinäisyyttä helpottavia asioita tiedusteltiin. Vastaajalta tiedusteltiin seuraavaksi viimeaikaista henkistä hyvinvointia ja vastaaja pystyi omin sanoin kertomaan, miltä yksinäisyys tuntuu. Kyselyn lopussa tiedusteltiin sosiaalisia toiveita, käsityksiä itsestä vuorovaikutustilanteissa sekä tyytyväisyyttä oman elämän eri osa-alueisiin. Lisäksi tiedusteltiin fyysiseen terveyteen liittyviä tietoja, kuten alkoholinkäyttöä ja liikkumista.

Taustamuuttujina aineistossa ovat muun muassa sukupuoli, siviilisääty, ikä, paino, pituus, tulot, koulutus, subjektiivinen yhteiskuntaluokka, maakunta ja yli 34000 asukkaan kunnat.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.