FSD3363 Sidosryhmien kokemuksia Nord Stream 2 -projektista 2019

Tekijät

  • Serna, Reyver (Tampereen yliopisto)

Asiasanat

energiamarkkinat, energiapolitiikka, maakaasu, rakennushankkeet, sidosryhmät, viestintä, vuorovaikutus, ympäristövaikutukset

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu Nord Stream 2 -maakaasuputkiprojektin sidosryhmien edustajien haastatteluista Hangossa ja Kotkassa. Haastatteluissa käsitellään erityisesti sidosryhmien ja projektiyhtiön välistä vuorovaikutusta. Kaikki seitsemän haastattelua on toteutettu englanniksi. Haastateltuja on yhteensä kahdeksan, sillä yksi haastatteluista on parihaastattelu.

Haastatteluissa selvitetään sidosryhmien näkemyksiä Nord Stream 2 -projektin vaikutuksista Hangon ja Kotkan ympäristöön sekä asukkaiden hyvinvointiin. Lisäksi aineistossa käsitellään projektin hyötyjä ja haittoja yleisemmin. Sidosryhmiin kuuluvat haastatellut kertovat työskentelykokemuksistaan Nord Stream 2 -projektissa. Heiltä kysytään esimerkiksi kokevatko he tulleensa kuulluksi projektin aikana.

Taustatietoina on kerätty haastattelupäivä ja haastattelun kesto. Lisäksi saatavilla on tieto haastatellun sukupuolesta, työskentelyorganisaatiosta ja asemasta. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.