FSD3371 Väestön näkemykset täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista 2008

Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Lääketietokeskus Oy
  • Suomen Apteekkariliitto
  • Suomen Lääkäriliitto
  • Taloustutkimus Oy

Asiasanat

asenteet, hoitomenetelmät, kokemukset, luontaishoito, lääketiede, mielipiteet, parantuminen, sairaudet, uskomukset, vaihtoehtolääkintä

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten näkemyksiä täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista. Aineistonkeruun on rahoittanut Lääkäriliitto, Apteekkariliitto ja Lääketietokeskus.

Aluksi vastaajille esitettiin erilaisia hoitokeinoja ja kysyttiin uskovatko he, että niillä voidaan parantaa sairauksia. Tämän jälkeen tiedusteltiin mitä hoitoja vastaaja tai hänen perheenjäsenensä ovat käyttäneet tai kokeilleet. Seuraavaksi vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka paljon käytetyistä hoidoista on ollut hyötyä vastaajalle itselleen tai hänen perheenjäsenelleen. Kyselyn lopussa vastaajille esitettiin erilaisia väitteitä, joiden avulla selvitettiin, miten vastaajat suhtautuvat erilaisiin hoitokeinoihin.

Taustamuuttujina ovat vastaajan sukupuoli, ikä, elämäntilanne, tulot, ammattiasema, koulutus, muutama erilainen aluemuuttuja, talouden koko ja lasten iät.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.