FSD3372 Väestön näkemykset täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista 2018

Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Tampereen yliopisto
  • Taloustutkimus Oy

Asiasanat

asenteet, hoitomenetelmät, kokemukset, luontaishoito, lääketiede, mielipiteet, parantuminen, sairaudet, uskomukset, vaihtoehtolääkintä

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten näkemyksiä täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista.

Aluksi vastaajille esitettiin erilaisia hoitokeinoja ja kysyttiin uskovatko he, että niillä voidaan parantaa sairauksia. Tämän jälkeen tiedusteltiin mitä hoitoja vastaaja tai hänen perheenjäsenensä ovat käyttäneet tai kokeilleet. Seuraavaksi vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka paljon käytetyistä hoidoista on ollut hyötyä vastaajalle itselleen tai hänen perheenjäsenelleen. Vastaajille myös esitettiin erilaisia väitteitä, joiden avulla selvitettiin, miten vastaajat suhtautuvat erilaisiin hoitokeinoihin. Kyselyn lopussa vastaajilta kysyttiin olivatko he itse käyttäneet viimeisen vuoden aikana jotakin täydentävää tai vaihtoehtoista hoitoa tai menetelmää ja jos kyllä, niin mitä.

Taustamuuttujina ovat vastaajan sukupuoli, ikä, elämäntilanne, lasten iät ja määrä, tieto siitä, onko vastaaja talouden eniten ansaitseva henkilö ja vastaako hän talouden huollosta, työn laatu, ammattiasema, koulutus, tulot, talouden koko, muutama erilainen aluemuuttuja ja asunnon tyyppi.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.