FSD3374 Vammaisten taiteilijoiden elämäntarinat 2018

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Salonlahti, Outi (Jyväskylän yliopisto. Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta)

Keywords

elämänkaari, sosiaalinen tuki, taide, taiteellinen työ, taiteilijat, toimeentulo, työura, vammaiset, vammaisten asema, vammaisuus, yhteiskunnallinen asema

Abstract

Tämä aineisto käsittelee vammaisten ja kuurojen taiteilijoiden kokemuksia omasta asemastaan yhteiskunnassa sekä taidekentällä. Tutkittavat toimivat laajasti eri taiteenlajien, kuten teatterin, musiikin ja kuvataiteen parissa. Aineisto on kerätty osana tutkimusta, jonka tavoitteena oli kartoittaa mahdollisuuksia ja haasteita taiteilijan uraan liittyen vammaisen ihmisen näkökulmasta. Kaksi kahdeksasta kirjoitusvastauksesta on ruotsinkielisiä, muuten aineisto on suomenkielinen. Kirjoitusten lisäksi aineistoon sisältyy kaksi haastattelua.

Haastatteluissa ja kirjoituskutsussa tutkittavia pyydetään kertomaan elämäntarinansa taiteilijaksi ryhtymiseen ja taiteilijana toimimiseen liittyen. Aineistossa selvitetään tutkittavien mahdollista taidealan koulutusta, työskentelymahdollisuuksia ja taloudellista toimeentuloa vammaisena taiteilijana sekä tutkittavien saaman yhteiskunnallisen ja sosiaalisen tuen merkitystä. Tutkittavilta kysytään myös heidän suhteestaan vammaisliikkeeseen ja erilaisiin järjestöihin.

Tutkittavien taustatiedot ovat saatavilla csv-tiedostoon luetteloituna. Taustatietoja ei voi yhdistää yksittäiseen vastaajaan. Taustatietolomakkeella kysyttiin esimerkiksi ikää, sukupuolta ja koulutusta sekä taiteilijuuteen ja vammaisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Aineiston kerääminen toteutettiin mahdollisimman saavutettavalla tavalla. Näin ollen aineiston liitetiedostot ovat saatavilla myös saavutettavassa odt-muodossa suomeksi ja ruotsiksi sekä kirjoituskutsu myös videomuodossa.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.