FSD3381 Kansalaisturvallisuus 2017

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kekki, Tuula (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK))

Asiasanat

hyvinvointi, kansallinen turvallisuus, oikeudenmukaisuus, perusturvallisuus, tasa-arvo, turvallisuus, turvallisuuspolitiikka, turvattomuus, uhat, uhkakuvat

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin Suomen kansalaisten näkemyksiä ja mielipiteitä turvallisuudesta. Kysely laadittiin yhteistyössä SPEKin ja Suomen Kyselytutkimus Oy:n kesken.

Kyselyn alussa kerättiin tietoa kansalaisten turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä sekä yksilöiden ja yhteisöjen resursseista varautua yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja vaarantaviin häiriötilanteisiin ja uhkiin. Kysyttiin esimerkiksi, kuinka monta päivää yksilön talous kestää ilman sähköä tai juoksevaa vettä. Seuraavaksi kyselyssä tarkasteltiin yhteiskunnan turvallisuuden ja oikeudenmukaisuuden nykytilaa ja kehityssuuntaa lähitulevaisuudessa. Kysyttiin muun muassa, kuinka todennäköisenä vastaaja pitää Suomen joutumista erilaisiin uhkaaviin tilanteisiin kuten radikalisoitumisen kohteeksi tai ympäristökatastrofiin.

Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan turvallisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen liittyviä väittämiä, joiden teemoina olivat politiikan hyväksyttävyys, turvallisuustekijät, teknologian vaikutus sosiaalisiin suhteisiin, median luoma turvallisuus ja kansalaisten tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen kohtelu. Tämän jälkeen kartoitettiin turvattomuuden tunteita ja sitä, millä tahoilla on vaikutus turvallisuuden tunteen lisäämisessä. Lopuksi kartoitettiin pienten lasten ja vanhusten turvattomuustekijöitä.

Taustamuuttujina ovat asuinpaikkakunnan tyyppi, maakunta, suuralue, tilastollinen kuntajako ja suurimmat kaupungit sekä ikä ja ikäryhmä, sukupuoli, perhemuoto, vanhempien syntyperä, korkein koulutus, pääasiallinen toiminta ja tulojen riittävyys.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.