FSD3383 Lasten kuritusväkivalta 2017

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Lastensuojelun keskusliitto

Asiasanat

kasvatus, kuritus, lapset (perheenjäsenet), lastensuojelu, pahoinpitely, perheväkivalta, vanhemmat, väkivalta

Sisällön kuvaus

Aineisto jatkaa Lastensuojelun keskusliiton tekemää lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan ja siihen liittyvien asenteiden kehitystä seuraavaa tutkimusta. Aineistonkeruu toteutettiin keväällä 2017 henkilökohtaisina haastatteluina osana Taloustutkimuksen Omnibus-tutkimusta.

Tutkimuksessa selvitettiin, onko vastaajien mielestä lasten ruumiillinen kuritus ainakin poikkeustapauksissa hyväksyttävä kasvatuskeino. Edelleen vastaajilta tiedusteltiin, onko joissakin tilanteissa oikeutettua ratkoa lasten ja vanhempien tai vanhempien keskinäisiä ristiriitoja fyysisellä väkivallalla. Vanhemmilta kysyttiin myös, ovatko he käyttäneet omien lastensa kasvatuksessa esimerkiksi tukistamista, läimäytystä, piiskaa tai väkivallalla uhkailua. Kysely sisälsi lisäksi kysymyksen, salliiko laki lapsen ruumiillisen kurituksen. Seuraavaksi vastaajilta tiedusteltiin, onko heitä kuritettu lapsuudessaan omien vanhempiensa toimesta. Lopuksi kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka haitallisia erilaiset kuritusmuodot voivat olla lapsen kehitykselle ja kasvulle.

Taustatietoina ovat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, muutama aluemuuttuja, ammatti, siviilisääty, koulutus sekä kotona asuvien lasten iät ja lukumäärä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.