FSD3384 Rahapelikysely 2017

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Salonen, Anne (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tupakka, rahapelit ja riippuvuus)

Asiasanat

elämänhallinta, haitat, internet, mainonta, markkinointi, ongelmapelaaminen, ongelmat, pelihimo, rahankäyttö, rahapelit, seuraukset, terveyshaitat, yksinoikeudet

Sisällön kuvaus

Suomalainen rahapelijärjestelmä uusiutui vuoden 2017 alussa, kun kolme rahapeliyhtiötä RAY, Veikkaus ja Fintoto yhdistyivät. Rahapelikyselyllä 2017 haluttiin kartoittaa rahapelaamista, pelaamisesta vastaajalle koituvia haittoja sekä mielipiteitä suomalaisesta rahapelijärjestelmän markkinoinnista ja näkyvyydestä. Tarkoituksena oli arvioida yhdistymisen mahdollisia seurauksia. Kyseessä oli vuonna 2017 toteutetun kyselyn seurantakysely (FSD3261 Rahapelikysely 2016). Vaikka aineisto kerättiin vuonna 2018, aineistossa yhteydessä käytetään vuotta 2017, koska kysely tarkastelee vastaajien rahapelaamista vuoden 2017 aikana. Tutkimuksen tilasi Tilastokeskukselta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Aluksi vastaajilta kysyttiin, mitkä heidän mielestään ovat Suomen nykyisen rahapelimallin tavoitteet. Seuraavaksi pyydettiin mielipiteitä Veikkauksen mainonnasta ja markkinoinnista. Rahapelien pelaamista kartoitettiin kysymyksillä pelaamisen useudesta eri pelien kohdalla sekä syitä rahapelien pelaamiseen. Kysyttiin myös, tuntevatko vastaajat pelaamisen olevan itselleen ongelma ja ovatko he tietoisia Veikkauksen tarjoamista keinoista hallita rahapelaamista ja ovatko he käyttäneet niitä. Haluttiin myös tietää peleihin käytetty rahamäärä sekä minkälaisissa ympäristöissä rahapelejä pelattiin.

Seuraavaksi vastaajia pyydettiin arvioimaan omaa rahapelaamistaan. Vastaajia pyydettiin arvioimaan, millaisia seurauksia heidän pelaamisellaan oli yleisesti, taloudellisesti, työhön tai opiskeluun liittyen, terveydellisesti, tunnetasolla sekä ihmissuhteissa. Pyydettiin myös arvio muista mahdollisista haitoista.

Lopuksi kysyttiin, oliko vastaajan elämässä vuoden 2017 aikana henkilöä, joka vastaajan mielestä pelasi liikaa rahapelejä sekä tiedusteltiin, millaisia haittoja näiden henkilöiden rahapeliongelmat aiheuttivat vastaajille.

Taustamuuttujina olivat sukupuoli, koulutusaste, tulot, tämänhetkinen tilanne, ikäryhmä ja maakunta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.