FSD3385 Kulttuurierot, sukupolvet ja muutos eurooppalaisessa sanomalehdistössä 1960-2010: sanomalehtiartikkelit

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Purhonen, Semi (Helsingin yliopisto)
  • Heikkilä, Riie (Helsingin yliopisto)
  • Lauronen, Tina (Helsingin yliopisto)

Asiasanat

artikkelit (julkaisut), hierarkia, kulttuurielämä, kulttuurijournalismi, kulttuurintutkimus, kulttuuriosastot, kulttuuritoimittajat, lehtikuvat, media, populaarikulttuuri, sanomalehdet, taiteenlajit, taiteilijat, uutiset

Sisällön kuvaus

Aineistoon on koottu tietoja kuuden eurooppalaisen laatusanomalehden kulttuuriuutisten artikkeleista vuosilta 1960-2010. Lehdet ovat El País (ennen ABC) Espanjasta, The Guardian Iso-Britanniasta, Dagens Nyheter Ruotsista, Helsingin Sanomat Suomesta, Le Monde Ranskasta ja Milliyet Turkista. Aineistot on kerätty The Cultural Distinctions, Generations and Change: A Comparative Study of Five European Countries, 1960-2010 (CUDIGE) -hankkeessa, jossa tutkittiin kulttuurisia hierarkioita ja niiden muutoksia kuudessa Euroopan eri valtiossa. Hanke on saanut seuraavia rahoituksia: Koneen Säätiön hankerahoitus (2013-2016), Helsingin yliopiston omat tutkimusmäärärahat (2013-2015), Suomen Akatemian rahoitus (2013-2018, hankenumerot 291619 ja 309181). Lehdistä on luotu myös toinen aineisto FSD3386 Kulttuurierot, sukupolvet ja muutos eurooppalaisessa sanomalehdistössä 1960-2010: sanomalehtinumerot, joka sisältää lehtikohtaisia tietoja.

Tarkat tiedot aineiston sisältämistä muuttujista ja niiden muodostamisesta löydät liitteestä bgF3386_eng.pdf. Aineistossa on tiedot, missä lehdessä artikkeli on julkaistu, ilmestymispäivämäärä, lehden ja kulttuuriosien sivujen määrä ja artikkelin alkamissivunumero. Edelleen tietoihin on koottu artikkelin ominaisuuksia kuten artikkelin tyyppi, sijainti sivulla ja sisältääkö se kuvia. Artikkeleista on kerätty myös ensimmäisten ja toisten kappaleiden pituuksia sekä kuvien sisältötietoja. Artikkelin kirjoittajasta on kerätty mm. sukupuolitieto ja onko hänen nimeä mainittu tekstissä.

Seuraavaksi on kerätty tietoa, mitä kulttuurin aluetta tai taidemuotoa juttu käsittelee, lisäksi on eritelty tarkempia alakategorioita tanssista, kirjallisuudesta ja musiikista. Jos artikkelissa käsitellään artistia, hänestä on koottu tiedot kansallisuudesta sekä tapahtuman ja artistin aikaulottuvuudesta (menneisyys-tulevaisuus). Lisäksi aineistossa on kerätty tiedot, sisältääkö artikkeli tiettyjä kielellisiä ja kerronnallisia ominaisuuksia, kuten onko teksti kirjoitettu minä-muodossa ja sisältääkö se aatteisiin liittyviä ismejä tai esitetyn taiteen laadun arvottamista.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.