FSD3389 Korkeakouluopiskelijoiden moninkertaiset opinto-oikeudet 2019

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö (Otus)

Asiasanat

ammattikorkeakoulut, korkeakouluopiskelu, korkeakoulututkinnot, koulutus, koulutustaso, opinto-oikeudet, sosiaalinen tausta, toisen asteen koulutus, tutkinnon suorittaneet, yliopistot

Sisällön kuvaus

Aineistossa on kartoitettu yliopisto-opiskelijoiden moninkertaisten opinto-oikeuksien hankkimiseen johtavia syitä ja tekijöitä eli sitä, miksi joku hankkii kaksi tai useampia opinto-oikeuksia alempiin ja ylempiin korkeakouluopintoihin Suomessa. Tutkimuksen rahoittajana toimi Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry.

Vastaajilta kysyttiin ensin heidän suorittamistaan toisen asteen koulutuksista sekä kotitaustasta. Seuraavaksi kysyttiin ensimmäisistä korkeakouluopinnoista ja niiden aloittamiseen liittyvistä syistä. Tämän jälkeen tiedusteltiin toisista korkeakouluopinnoista ja niihin liittyen opintoihin, työelämään ja työllistymiseen sekä perheeseen, asumiseen ja muuten omaan elämään liittyvistä taustatekijöistä. Edelleen kysyttiin kolmansista ja useammista korkeakouluopinnoista.

Aineiston taustamuuttujat ovat vastaajan sukupuoli ja syntymävuoden pohjalta luokiteltu ikä, vanhempien koulutus ja ammattiasema sekä tiedot toisen asteen tutkinnosta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.