FSD3398 Tiedebarometri 2019

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kiljunen, Pentti (Yhdyskuntatutkimus)

Asiasanat

instituutiot, joukkoviestimet, ongelmat, rokotus, tiede, tiedeyhteisöt, tiedonlähteet, tutkijat, tutkimus

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten suhtautumista tieteeseen ja tieteellis-tekniseen kehitykseen. Tutkimuksen toimeksiantajana toimi Tieteen tiedotus ry.

Aluksi tiedusteltiin, kuinka aktiivisesti vastaajat seurasivat eri aihepiirejä koskevia uutisia tiedotusvälineistä. Erikseen kysyttiin tiedettä ja tutkimusta koskevien asioiden seuraamista. Tiedusteltiin myös, miten tärkeiksi eri tietolähteet koettiin tiedettä ja tutkimusta koskevan tiedon välittäjinä. Seuraavaksi vastaajia pyydettiin mainitsemaan yksi merkittävä suomalainen tieteenharjoittaja sekä menneeltä ajalta että nykyisin toimivista. Lisäksi pyydettiin mainitsemaan vastaajan mielestä merkittävin suomalaisen tieteen saavutus tai keksintö.

Tämän jälkeen kysyttiin, kuinka paljon vastaajat luottivat yhteiskunnallisiin instituutioihin ja tiedusteltiin, kuinka hyvin tai huonosti erilaiset tieteeseen ja tutkimukseen liittyvät asiat olivat. Tiedusteltiin myös, millaisiksi vastaajat näkivät tieteen mahdollisuudet ratkaista joitakin asioita tai tuoda merkittävää apua yhteiskunnalle. Lopuksi vastaajille esitettiin useita kymmeniä tiedettä ja tutkimusta koskevia väittämiä. Lopuksi pyydettiin vastaamaan rokotuksia koskeviin väittämiin.

Taustamuuttujina olivat sukupuoli, ikäryhmä, asuinkunnan koko, asuinmaakunta, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, koulutusala sekä ammattiryhmä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.