FSD3398 Tiedebarometri 2019

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Keskustelu rokotuksista on voimistunut viime aikoina joidenkin tartuntatautien (kuten tuhkarokko) leviämisen uhan myötä. Kuinka hyvin seuraavat rokotuksia koskevat näkemykset vastaavat Teidän henkilökohtaista kantaanne?

Rokotuskattavuuden heikentyminen nykyisestä johtaisi ns. laumasuojan menettämiseen ja sitä kautta epidemioiden leviämiseen

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Vastaa omaa kantaa: Täysin 1 589
Vastaa omaa kantaa: Paljolti 2 310
Vastaa omaa kantaa: Vaikea sanoa 3 124
Vastaa omaa kantaa: Ei juurikaan 4 13
Vastaa omaa kantaa: Ei lainkaan 5 6
SYSMISS 1167
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1042
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 1.60
keskihajonta .790

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.