FSD3409 Muistiinpanoja capoeira angolan harrastajien ja opettajien haastatteluista 2005-2017

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Aula, Inkeri (Itä-Suomen yliopisto)

Asiasanat

capoeira, henkisyys, kamppailulajit, orjuus, tanssi, uskonnot, yhteisöllisyys

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu eurooppalaisten ja brasilialaisten capoeira harrastajien sekä brasilialaisten opettajien haastattelumuistiinpanoista. Suomenkieliset haastattelumuistiinpanot on laadittu portugalinkielisten haastattelujen pohjalta. Haastattelut toteutettiin väljää teemalistaa noudattaen, ja ne sijoittuvat teemahaastattelun ja avoimen haastattelun välimaastoon.

Haastatteluissa kysyttiin mm. milloin ja miksi haastateltavat aloittivat capoeira-harrastuksen. Haastateltavilta kysyttiin myös heidän suhteestaan omaan ryhmään ja ryhmän opettajaan, capoeiraan liitettäviin arvoihin, sekä uskonnosta ja henkisyydestä. Lisäksi kysyttyiin mm. sitä, millaisena he näkevät capoeiran aseman ja roolin nykymaailmassa.

Taustatietona on kysytty mm. haastateltavan capoeira-nimi, ikäryhmä, sukupuoli ja asuinmaa.

Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla aineistoa on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.