FSD3411 Yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia asiantuntijuudesta 2019-2020

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Koskela, Iina (Tampereen yliopisto)

Asiasanat

asiantuntijuus, kokemukset, kompetenssi, korkea-asteen koulutus, opinnot, osaaminen, työelämä, työelämävalmiudet

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu 11 vapaamuotoisesta kirjoitusvastauksesta, joissa generalistialojen opiskelijat kertovat omasta akateemisesta asiantuntijuudestaan ja sen kehittymisestä yliopisto-opintojen aikana.

Kirjoitusohjeessa pyydettiin vastaajia kertomaan muun muassa, millaiseksi he kuvailevat asiantuntijuutta tällä hetkellä ja kokevatko vastaajat olevansa jonkin alan tai alueen asiantuntijoita. Lisäksi kirjoituskutsussa kartoitettiin sitä, millaista tukea asiantuntijuuden kehittämiseen kaivattaisiin yliopistolta. Kirjoituskutsussa kysyttiin myös generalistialojen luonteesta ja niiden antamasta potentiaalista tulevaisuuden työelämän kannalta. Keskeisiä teemoja kirjoituksissa olivat opinnot, asiantuntijuus ja työelämässä tarvittava osaaminen.

Kirjoittajilta kerättiin taustatietoina sukupuoli, ikä, opintosuunta ja opintojen aloitusvuosi. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.