FSD3415 Suomalaisten näkemyksiä eriarvoisuudesta sekä yhteiskunnan avusta ja jakolinjoista 2018

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Lastensuojelun keskusliitto

Asiasanat

asenteet, kasvu, köyhyys, lapsiperheet, tukimuodot, vanhemmuus, vähemmistöt, yhteiskunnalliset vaikutukset

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten asenteita lapsiperheisiin liittyvistä asioista. Lisäksi tarkasteltiin eriarvoisuutta ja yhteiskunnan avun tärkeyttä. Tutkimuksen on teettänyt STEA-rahoitteisen avustusohjelman (Kaikille eväät elämään) koordinaatiohanke. Tutkimuksen rahoitus on tullut entisen Raha-automaattiyhdistyksen varoista.

Aluksi kyselyssä kysyttiin vastaajien mielipiteitä syistä lapsiperheiden köyhyydelle. Lisäksi selvitettiin lapsen kasvulle ja kehitykselle haitallisena pidettyjä tekijöitä. Seuraavaksi kartoitettiin näkemyksiä hyvästä vanhemmuudesta ja yhteiskunnan tuesta lapsiperheille. Lisäksi kysyttiin mielipiteitä erilaisiin lapsiperheisiin liittyviin väittämiin. Lopuksi kartoitettiin vastaajan suhtautumista erilaisiin väestöryhmiin.

Taustamuuttujina ovat sukupuoli, ikä, käynti ansiotyössä, ammatti, talouden elämäntilanne, kotona olevien lasten ikä, lasten lukumäärä, talouden vuositulot, talouden koko, koulutus, asuinkunnan asukasmäärä, kuntaluokitus, suuralue ja maakunta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.