FSD3420 Päihdetapauslaskenta 2003

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES)

Asiasanat

avopalvelut, laitospalvelut, ongelmakäyttö, palvelut, päihdehuolto, päihdeongelmat, päihdetyö, päihteet, sosiaalipalvelut, sosiaaliset ongelmat, terveyspalvelut

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää tietoja päihde-ehtoisesta asioinnista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tiettynä laskentapäivänä. Sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä työskentelevät henkilöt kokosivat tietoja jokaisesta palveluja käyttäneestä asiakkaasta tai potilaasta, jonka työntekijä arvioi olevan päihteiden ongelmakäyttäjä ja myös niistä henkilöistä, jotka hakivat apua päihtyneinä tai päihteiden kertakäyttöön liittyvän haitan, kuten esimerkiksi tapaturman vuoksi.

Osa kysymyksistä (kys. 15-21) oli tarkoitettu ainoastaan avopalveluiden asiakkaille tai potilaille ja osa (kys. 22-23) laitospalveluissa olleille. Aluksi kyselylomakkeessa kysyttiin asiakkaan päihteiden käytöstä. Tämän jälkeen kartoitettiin asiakkaan uhkaavaa tai väkivaltaista käyttäytymistä toimintayksikössä sekä asiakkaan mielenterveyden häiriöitä ja mahdollisia rahapeliongelmia. Seuraavaksi avopalveluja antavilta toimintayksiköiltä kysyttiin muiden muassa palvelujen piiriin tulon syistä, asiakkaalle annetuista palveluista ja palveluihin käytetystä ajasta. Lopuksi vain yön yli jatkuvia palveluja antavilta toimintayksiköiltä kysyttiin hoitojakson kestoa ja syitä siihen, miksi asiakkaan tarvitsemia palveluita ei ole järjestetty avohuollossa.

Taustamuuttujina ovat toimintayksikön maakunta, toimintayksikkötyyppi sekä asiakkaan sukupuoli, maakunta, siviilisääty, ikäluokka, pääasiallinen toiminta, sosiaalinen asema ja asumistilanne.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.