FSD3421 Päihdetapauslaskenta 2007

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES)

Asiasanat

avopalvelut, laitospalvelut, ongelmakäyttö, palvelut, päihdehuolto, päihdeongelmat, päihdetyö, päihteet, sosiaalipalvelut, sosiaaliset ongelmat, terveyspalvelut

Sisällön kuvaus

Päihdetapauslaskennoissa kerätään tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tapahtuvasta päihde-ehtoisesta asioinnista. Tietoja kerätään jokaisesta palveluja käyttäneestä asiakkaasta tai potilaasta, jonka työntekijä arvioi olevan päihteiden ongelmakäyttäjä ja myös niistä henkilöistä, jotka hakevat apua päihtyneinä tai päihteiden kertakäyttöön liittyvän haitan, kuten esimerkiksi tapaturman vuoksi.

Aluksi kyselylomakkeessa kysyttiin asiakkaan päihteiden käytöstä. Tämän jälkeen kartoitettiin asiakkaan uhkaavasta tai väkivaltaisesta käyttäytymisestä, mielenterveyden häiriöistä ja mahdollisista vammoista kuten näkö- tai aivovammoista. Seuraavaksi avopalveluja antavilta toimintayksiköiltä kysyttiin muun muassa palvelujen käytön ensisijaisesta syystä. Lopuksi vain yön yli jatkuvia palveluja antavilta toimintayksiköiltä kysyttiin syitä siihen, miksi asiakkaan tarvitsemia palveluita ei ole järjestetty avohuollossa.

Taustamuuttujina ovat toimintayksikön maakunta ja toimintayksikkötyyppi sekä asiakkaan sukupuoli, kotikunta, siviilisääty, ikäluokka, pääasiallinen toiminta, sosiaalinen asema ja asumistilanne.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.