FSD3436 PROMEQ: heikoimmassa asemassa olevien ryhmien hyvinvointi ja terveys 2016-2018: yhdistetty aineisto

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

 • Ylistö, Sami (Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos)
 • Mäntysaari, Mikko (Jyväskylän yliopisto)
 • Kivijärvi, Antti (Nuorisotutkimusseura)
 • Aaltonen, Sanna (Nuorisotutkimusseura)
 • Mäki-Opas, Tomi (Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden laitos)
 • Kankaanpää, Reeta (Itä-Suomen yliopisto)
 • Veszteg, Csilla (Itä-Suomen yliopisto)
 • Ahonen, Tiina (Itä-Suomen yliopisto)
 • Anand, Janed (Itä-Suomen yliopisto)
 • Kannasoja, Sirpa (Jyväskylän yliopisto)
 • Närhi, Kati (Jyväskylän yliopisto)
 • Ristolainen, Hanna (Itä-Suomen yliopisto)
 • Kivitalo, Mari (Itä-Suomen yliopisto)
 • Rissanen, Sari (Itä-Suomen yliopisto)
 • Tiilikainen, Elisa (Itä-Suomen yliopisto)
 • Vaarama, Marja (Itä-Suomen yliopisto)
 • Forma, Leena (Tampereen yliopisto)
 • Partanen, Jussi
 • Klavus, Jan (Tampereen yliopisto)
 • Rissanen, Pekka (Tampereen yliopisto)

Asiasanat

elintavat, eriarvoisuus, huono-osaisuus, hyvinvointi, julkiset palvelut, luottamus, osallistuminen, sosiaalinen tuki, sosiaalipalvelut, sosiaaliset suhteet, syrjintä, tarpeet, terveyspalvelut, toimeentulo

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu Osallistava hyvinvointi ja terveyden edistäminen (PROMEQ 2016-2019) -hankkeessa kerätyistä haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden alku- ja seurantakyselyistä. Kyselyissä teemoina olivat mm. osallisuus, henkinen ja fyysinen hyvinvointi, sosiaalipalvelujen käyttö ja toimeentulo. Vastaajaryhmät olivat työn- ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret, pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajat ja ikääntyneet henkilöt. Tutkimusta tehtiin kvasikokeellisella tutkimusasetelmalla eli osa vastaajista osallistui erilaisiin interventioihin ja osa ei. Aineistoon on koottu eri ryhmille samanlaisina esitetyt kysymykset. Kohderyhmiltä kerätyt laajemmat datat löytyvät täydellisinä Tietoarkistosta aineistonumeroin FSD3432-FSD3435. PROMEQ-hankkeessa oli tarkoituksena kehittää näyttöön perustuvia tapoja edistää terveyttä ja hyvinvointia.

Kyselyssä on laajasti muissa tutkimuksissa käytettyjä mittareita tai kysymyksiä. Kysymyksiä on poimittu mm. Nuorisobarometrista sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttamista Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelu (ATH) - ja Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut (HYPA) -tutkimuksista.

Alku- ja seurantakyselyn kysymykset toistuvat samanlaisina. Kyselyssä kartoitetaan aluksi tämänhetkistä elämäntilannetta, kuten asuinpaikkaa, kotitaloudessa asuvien henkilöiden määrää, siviilisäätyä, tuloja ja lainoja. Lisäksi tiedustellaan, miten lainat rasittavat taloutta ja onko vastaaja joutunut turvautumaan taloudellisesti muihin ihmisiin. Seuraavaksi tiedusteltiin vastaajan elämänlaatua, itsetuntoa ja osallisuutta. Kysymyksissä kartoitettiin esimerkiksi tyytyväisyyttä elämään, terveyteen, terveyspalveluihin ja itseen sekä mahdollisuuksista toteuttaa eri asioita elämässä.

Seuraavaksi kysyttiin sosiaalisista suhteista ja luottamuksesta. Vastaajilta kysyttiin syrjinnästä, ihmissuhteiden laadusta, yksinäisyydestä, läheisten ihmisten tapaamistiheyttä ja ryhmä- tai järjestötoimintaan osallistumisesta. Sitten vastaajalta kysyttiin, onko hän osallistunut ryhmätoimintaan viimeisen 12 kuukauden aikana (seurantakyselyssä 6 kuukautta). Yleisistä kuntapalveluista tiedustellaan vielä palvelujen saatavuudesta ja riittävyydestä. Lopussa vastaajalta kysytään terveyteen liittyviä tietoja, kuten liikunnan määrää, ruokatottumuksia, alkoholinkäyttöä ja tupakointia.

Taustamuuttujina aineistossa ovat mm. sukupuoli, syntymävuosi, tämänhetkinen tilanne, perhemuoto, siviilisääty ja koulutus. Lisäksi on tieto kontrolli- tai koeryhmään kuulumisesta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.