Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).

FSD3437 Ammattiin opiskelevien liikunnan lisäämisen ja istumisen vähentämisen interventiotutkimus: opiskelijahaastattelut 2015-2017

Tekijät

Asiasanat

ajankäyttö, ammattikoululaiset, elintavat, fyysinen aktiivisuus, fyysinen hyvinvointi, hyötyliikunta, interventiotutkimus, istuminen, liikunta, liikuntasuunnittelu, mittauslaitteet, motivaatio, nuoret, urheilu

Sisällön kuvaus

Aineiston opiskelijahaastattelut on kerätty Let's Move It -hankkeessa, jossa tutkittiin ammattikouluopiskelijoiden istumista ja liikunnallista aktiivisuutta yli vuoden kestäneellä tutkimusjaksolla. Ensimmäiset haastattelut toteutettiin pian noin kahden kuukauden mittaisen interventiojakson jälkeen. Seurantahaastattelut kerättiin noin vuosi ensimmäisten jälkeen. Tutkimusta rahoittivat opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM/81/626/2014) sekä sosiaali- ja terveysministeriö (201310238).

Opiskelijat jaettiin hankkeen tutkimuksessa verrokki- ja interventioryhmiin. Interventioryhmä osallistui monimuotoisiin liikunnan lisäämisen ja passiivisen ajan vähentämisen toimenpiteisiin, kuten kuuteen Let's move it-ryhmätapaamiseen sekä taukojumppiin, ja oppilailla oli mahdollisuus käyttää esimerkiksi jumppapalloja tunneilla. Lisäksi oppilaitoksissa suoritettiin julistekampanja ja oppilaille tarjottiin materiaalia nettisivujen ja työkirjan avuin. Hankkeesta on arkistoitu myös kvantitatiivisia aineistoja (FSD3212, FSD3445 ja FSD3446).

Haastatteluissa noudatettiin tarkasti haastatteluohjeita ja -runkoa, joka sisälsi neljä teemaa: 1) liikuntatottumusten muutos, 2) oman liikunnan lisäämis-, ylläpito- ja hallintakeinot, 3) ajatukset liikunnasta ja liikkujaidentiteetistä sekä 4) interventio-ohjelma. Jatkohaastattelussa oli myös viides teema, mittaukset. Haastateltavilta kysyttiin esimerkiksi, mikä heidän mielestään on liikkumista, mikä heitä motivoi liikkumaan, suunnittelevatko he liikkumistaan etukäteen ja millaisia liikkumistavoitteita heillä on. Lisäksi kysyttiin haastateltavien näkemyksiä istumiseen ja sen vähentämiseen liittyen. Lopuksi interventioryhmään kuuluvilta pyydettiin palautetta hankkeen tapaamisista ja materiaaleista. Seurantahaastatteluissa toistettiin samat teemat ja käytettiin myös virikekuvia ja väittämiä. Viimeiseksi kysyttiin haastateltavan kokemuksista liikemittarin käyttöön liittyen.

Taustatietoina haastatelluista on kerätty sukupuoli ja ikä. Lisäksi tutkimukseen liittyen kerrotaan tutkimuksen aloitusajankohta (tutkimuserä/batch) sekä kuuluiko haastateltu verrokki- vai interventioryhmään. Arkistoinnin yhteydessä taustatiedoista tuotettiin erillinen html-hakemisto, jonka avulla aineistoa on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.