FSD3451 Doctoral Graduates of Year 2016: Career and Employment Survey 2019

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

  • Aineistoon ei liity muita kuvailevia tiedostoja

Tekijät

  • Aarresaari network of the Academic Career Services in Finland

Asiasanat

appointment to job, career development, educational certificates, employment opportunities, higher education institutions, labour and employment, labour force, post-graduates, tertiary education (second stage)

Sisällön kuvaus

The survey charted the careers and employment situations of Finnish doctoral graduates three years after they had obtained their degree in 2016. Themes of the survey included impact of a doctoral degree on employment, job satisfaction and development suggestions for doctoral education.

The respondents were first asked to what extent different reasons had impacted their decision to take up a doctoral degree, and how they had financed their studies. They were asked to estimate the share of time they had spent on their doctoral dissertation alongside other work. Relating to employment situation and quality of work, questions charted how the degree had affected the respondents' status in the job market and what their occupational status was at the time of the survey and what it had been 6 months before starting the degree and 6 months after finishing it. The respondents were asked if they had been unemployed after finishing their degree, and reasons were charted that potentially had hindered their employment. The respondents who were in paid work were asked the type of their current work tasks and the competences needed in their work. It was also examined whether a doctoral degree was a prerequisite for their current job, how well the respondents' work corresponded to their qualifications, and whether their work was related to the topic of their doctoral dissertation. Gross monthly income was also charted.

With regard to the significance of a doctoral degree in occupational life, general satisfaction with the degree was charted along with opinions on whether doctoral education was useful when it came to different types of competences needed in occupational life. Relating to developing and improving doctoral education, views were probed on things that should be emphasised in the education (e.g. skills related to teaching, entrepreneurship, management, popularisation of research results, career planning, presentation skills).

Background variables included the respondent's gender, field of study, and age at the time of graduation (dichotomised "under 36"/"36 and over").

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.