FSD3458 Opettajankoulutuksen vetovoima: fokusryhmähaastattelut 2020

Tekijät

  • Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos

Asiasanat

ammatillinen kehitys, koulutus, koulutuspolitiikka, lukiolaiset, mielikuvat, nuoret, opettaja-oppilassuhde, opettajankoulutus, opettajuus, tulevaisuudenodotukset, työelämävalmiudet

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu viidestä fokusryhmähaastattelusta, joiden painopisteenä on korkeakouluopintojaan suunnittelevien nuorten käsitykset opettajankoulutuksesta ja opettajan työstä. Haastatteluihin osallistui yhteensä 27 lukio-opiskelijaa. Aineisto on osa hanketta, joka tutkii opettajakoulutuksen vetovoimaisuutta ja se on toteutettu Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksella. Hankkeen on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö.

Keskustelun runkona toimivat tietyt kysymykset ja teemat ja lisäksi esitettiin täydentäviä kysymyksiä haastateltavien vastauksien perusteella. Fokusryhmähaastatteluissa selvitettiin muun muassa, minkälaisista jatko-opintomahdollisuuksista lukiolaiset olivat ylipäänsä kiinnostuneita, ja mitä haastateltavat ajattelivat korkeakoulujen valintamenettelyistä, esimerkiksi ensikertalaisuuskiintiöstä. Haastatteluissa nuoret keskustelivat erityisesti opettajankoulutuksesta, opettajan erilaisista uravaihtoehdoista ja pohtivat opettajan työhön liittyviä etuja ja kuormitustekijöitä. Lisäksi haastatteluissa keskusteltiin esimerkiksi opettamisen digitalisoitumisesta, opettajien työllistymisestä ja palkoista sekä opettajan ammatin yhteiskunnallisesta tärkeydestä.

Aineisto ei sisällä taustatietoja haastateltavista. Tämän kvalitatiivisen aineiston lisäksi hankkeessa kerättiin Tietoarkistoon arkistoitu kvantitatiivinen kyselyaineisto FSD3459 Opettajankoulutuksen vetovoima: kyselyt 2020.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.