FSD3470 Kulttuuriala koronapandemian aikaan -kirjoitusaineisto 2020

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Leinonen, Minna (Tampereen yliopisto. Työelämän tutkimuskeskus)
  • Haapakorpi, Arja (Tampereen yliopisto. Työelämän tutkimuskeskus)
  • Otonkorpi-Lehtoranta, Katri (Tampereen yliopisto. Työelämän tutkimuskeskus)

Asiasanat

COVID-19, kulttuuriala, kulttuurituottajat, lomautus, pandemiat, taideala, taiteilijat, toimeentulo, tulevaisuudenodotukset, työaika, työllistyminen, työttömyys

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu kulttuurialalla työskentelevien henkilöiden kirjoituksista liittyen heidän kokemuksiinsa korona-ajasta. Pandemian aikana monilta kulttuurialan työntekijöiltä työt vähenivät tai loppuivat kokonaan. Kirjoituskutsulla pyrittiin keräämään kirjoituksia selviämisestä poikkeuksellisena pandemia-aikana. Aineistonkeruu ajoittui koronapandemian ensimmäiseen aaltoon ja sen jälkeisiin kuukausiin.

Kirjoituskutsussa vastaajia pyydettiin apukysymysten avulla kirjoittamaan esimerkiksi siitä, miten epidemiaan liittyvä poikkeustilanne vaikutti työn suunnittelemiseen, työtehtäviin ja työhön käytettävään aikaan. Lisäksi pyydettiin kirjoittamaan siitä, millaista tukea vastaaja sai työpaikallaan tai työhön liittyvässä yhteisössään ja verkostossaan. Vastaajilta kysyttiin myös muun muassa heidän työhön liittämistä merkityksistä sekä tulevaisuudennäkymistä.

Taustatietona kysyttiin sukupuolta, ikää, työskentelyalaa sekä työtilannetta. Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.