FSD3474 Monikulttuuristen nuorten aikuisten kokemuksia monikulttuurisuudesta Suomessa 2020

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Nevalainen, Inka (Itä-Suomen yliopisto)

Asiasanat

ennakkoluulot, erilaisuus, etninen identiteetti, identiteetti, kansallinen identiteetti, kulttuuri-identiteetti, kulttuurierot, monikulttuurisuus, rasismi, suomalaisuus

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu monikulttuuristen nuorten aikuisten kirjoituksista liittyen heidän monikulttuurisuuden kokemuksiinsa Suomessa. Kirjoituskutsulla pyrittiin tavoittamaan alle 35-vuotiaita henkilöitä, joiden vanhemmat ovat eri kulttuureista.

Kirjoituskutsussa vastaajia pyydettiin kirjoittamaan monikulttuurisesta arjestaan Suomessa vapaamuotoisesti ja käyttäen konkreettisia esimerkkejä. Vastaajille annettiin kirjoituskutsussa useita kirjoittamista ohjaavia apukysymyksiä. Apukysymyksissä kirjoittajaa pyydettiin esimerkiksi pohtimaan suhdettaan edustamiinsa kulttuureihin, sekä tilanteita, joissa monikulttuurinen tausta mahdollisesti tulee esille. Pyydettiin myös pohtimaan sitä, miten oma identiteetti on mahdollisesti muuttunut elämän varrella. Lisäksi apukysymyksissä kysyttiin mm. mahdollisista vastaajiin kohdistuvista ennakkoluuloista ja odotuksista.

Taustatietona kysyttiin sukupuolta, ikäryhmää ja asuinpaikan tyyppiä. Lisäksi kysyttiin onko vastaaja syntynyt Suomessa, ja jos ei, minkä ikäisenä hän muutti Suomeen. Arkistoinnin yhteydessä taustatiedoista tuotettiin erillinen html-hakemisto, jonka avulla aineistoa on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.