FSD3475 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2019

Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Turunen, Elina (Helsingin yliopisto)
  • Isola, Anna-Maria

Asiasanat

arki, elintaso, henkilöhistoria, köyhyys, pienituloiset, selviytyminen, sosiaaliturva, syrjäytyminen, toimeentulo, työttömyys, velkaantuminen

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää 89 vapaamuotoista kirjoitusta, jotka on lähetetty Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailuun vuonna 2019. Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä kokemuksia siitä, millaisia köyhyyden kokemuksia ihmisillä on ja näin ymmärtää syvemmin suomalaista köyhyyttä. Kilpailun järjesti tutkijaryhmä yhdessä Suomen köyhyyden vastaisen verkoston (EAPN-Fin) ja Kuka kuuntelee köyhää? -verkoston kanssa. Aineisto kerättiin osana väitöskirjatutkimusta, jota rahoitti Koneen Säätiö.

Kilpailutekstien palkitsemiskriteereinä mainittiin, että kirjoitus on omasta elämästä todenmukaisesti ja suorasanaisesti kerrottu, kuvaa tämän ajan köyhyyttä ja tuo uusia näkökulmia köyhyyteen. Tekstien pituus rajattiin kymmeneen sivuun. Raati palkitsi parhaat kirjoitukset rahapalkinnoilla. Kilpailua tukivat EAPN-Fin -Suomen köyhyyden vastainen verkosto, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Työttömien Keskusjärjestö ry, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Suomen Setlementtiliitto ry, Takuusäätiö, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Kirkon Diakonia ja sielunhoito, Suomen Punainen Risti sekä Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry.

Kirjoituksissa kuvaillaan arkista elämää köyhyyden varjossa. Kirjoituksissa käsitellään esimerkiksi köyhyyden syitä ja sitä, miten köyhyys vaikuttaa erilaisiin arkisiin valintoihin. Osa teksteistä on kirjoitettu elämäntarinalliseen muotoon. Kirjoituksissa kuvaillaan erilaisia keinoja, joiden avulla kirjoittaja selviytyy arjessa sekä sitä, minkälaisia vaikutuksia köyhyydellä on perheenjäseniin ja muuhun lähipiiriin ja heidän suhtautumiseensa.

Samankaltaiset aineistot on kerätty myös aiemmin (FSD2413 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006 ja FSD2795 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: seuranta-aineisto 2012), mutta aiempien aineistojen vastaajat eivät ole yhdistettävissä tähän aineistoon.

Taustatietoina aineistossa on kerätty nimi tai nimimerkki, sukupuoli, ikä, asuinalue, koulutus ja ammatti tai entinen ammatti. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.