FSD3485 Fysiologiset reaktiot ehdotuksiin kahden hengen sanahakutehtävässä 2019

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Stevanovic, Melisa (Helsingin yliopisto. Valtiotieteellinen tiedekunta)
  • Tuhkanen, Samuel (Helsingin yliopisto)
  • Järvensivu, Milla (Helsingin yliopisto)
  • Valkia, Kaisa (Helsingin yliopisto)

Asiasanat

fysiologiset vaikutukset, hikoilu, kokeet (tutkimustoiminta), masennus, mielenterveys, parityöskentely, päätöksenteko, sosiaalinen vuorovaikutus, sähkönjohtavuus

Sisällön kuvaus

Aineisto on kerätty laboratorio-olosuhteissa, jossa kaksi osallistujaa tekevät parina erilaisia päätöksentekoon liittyvää tehtävää, ja samanaikaisesti heiltä mitataan kehon fysiologisia reaktioita. Datan tiedot koostuvat keskustelun päätöksenteon ajankohdista ja ihonsähkönjohtavuuden arvoista. Tehtävässä parin tuli keksiä yhdessä sopivia adjektiiveja annetuille substantiiveille. Tutkimuksessa käytettiin vertailevaa asetelmaa eli pareja on yhteensä 30, joista puolessa toisella osallistujista on masennusdiagnoosi (15 osallistujaa) ja osalla ei (verrokkiryhmä).

Aineisto on kerätty hankkeessa Osallistuminen, yhteinen päätöksenteko ja sosiaalisen vuorovaikutuksen puutteet (VOIS). Tarkoituksena oli selvittää yhteiseen päätöksentekoon liittyviä vuorovaikutusilmiöitä kokeellisessa asetelmassa. Tutkimuksessa kerättiin myös muuta dataa kuten kyselydataa, mutta niitä ei ole arkistoitu Tietoarkistoon. Hanketta rahoitti Suomen Akatemia ja Helsingin yliopisto.

Aineisto sisältää kahdenlaisia csv-tiedostoja: pari- ja osallistujakohtaisia. Parikohtaisiin tiedostoihin on koottu tiedot keskustelun adjektiiviehdotusten ja ehdotusten vastauksien alku- ja päättysmisajankohdat sekä tieto siitä, kumpi ehdotuksen tai vastauksen antoi.

Osallistujakohtaisiin tiedostoihin on koottu osallistujan ihonsähkönjohtavuusarvot (EDA) paritehtävän ajalta hetkinä, jolloin ne ovat nousseet tai laskeneet äkillisesti (ns. skin conductance responses, SCR). Näitä kahdenlaisia tiedostoja voi tutkia suhteessa toisiinsa pari- ja vastaajanumeron sekä aikaleimojen perusteella.

Taustamuuttujina oli parinumero ja tieto siitä, onko osallistujalla masennusdiagnoosi vai ei. Lisätietoa tutkimuksesta ja datan csv-tiedostoista on liitteessä bgF3485_fin.pdf.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.