FSD3486 Haastattelut Suomen arkeologisten löytöjen tietokannan kehittämisestä 2018-2019

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Wessman, Anna (Helsingin yliopisto. Kulttuurientutkimuksen laitos)

Asiasanat

arkeologia, etsintä, harrastukset, kansalaistiede, kehittämisprojektit, kehittämistutkimus, kullankaivu, käyttäjäkeskeinen suunnittelu, käyttäjälähtöisyys, metallinilmaisimet, muinaismuistoalueet, museot, paikkatietojärjestelmät, tietokannat

Sisällön kuvaus

Aineistossa selvitetään, millaisia toiminnallisuuksia tulevat käyttäjät toivovat arkeologisten löytöjen Löytösampo-tietokantaan. Suomen arkeologisten löytöjen linkitetty avoin tietokanta (SuALT) on monitieteinen hanke, jossa kehitetään innovatiivisia palveluita metallinetsijöille ja muille arkeologian harrastajille soveltamalla semanttisia teknologioita kansalaistieteeseen. Hanke on Suomen Akatemian rahoittama. Aineisto sisältää sekä yksilö- että ryhmähaastatteluja. Yhteensä haastateltiin 50 henkilöä.

Tietoarkistoon on arkistoitu myös hankkeessa ennen haastatteluja kerätty kyselyaineisto FSD3487 Suomen arkeologisten löytöjen tietokantakysely 2018. Aineistot sisältävät osittain samoja vastaajia, mutta vastaajat eivät ole yhdistettävissä.

Haastatteluissa keskustellaan tietokannan kehittämiseen liittyvistä teemoista sekä metallinetsinharrastuksesta ja kansalaistieteestä (citizen science) yleisemmin. Lapissa toteutetuissa haastatteluissa keskustellaan lisäksi kullankaivuusta sekä saamelaisten kulttuuriasemasta arkeologiaan liittyen. Haastatteluissa näytetään kaksi havainnekuvaa siitä, miltä tietokanta tulee näyttämään. Keskustelunaiheita ovat esimerkiksi järjestelmän helppokäyttöisyys, erilaisten karttojen hyödyntäminen, prosessi esineiden kirjaamisesta järjestelmään, kielivalinnat, hakutoiminto, käyttäjien tunnistaminen ja rekisteröityminen sekä keskustelualustan vaatimukset. Haastatteluissa selvitetään myös, miten tutkittavien mielestä esineiden validointi tulisi toteuttaa ja kuka validoinnin saa suorittaa.

Taustatietoina aineistossa on kerätty haastattelupäivä sekä haastateltavan sukupuoli ja toimiala. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.