FSD3498 Arkielämä ja osallistuminen 2017

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Koivula, Aki (Turun yliopisto)
  • Sirppiniemi, Ringa (Turun yliopisto)
  • Koiranen, Ilkka (Turun yliopisto)
  • Oksanen, Janna (Turun yliopisto)

Asiasanat

arvot (käsitykset), asenteet, luottamus, media, osallistuminen, poliittinen käyttäytyminen, politiikka, sosiaalinen media, sosiaaliset suhteet, verkkopalvelut, yhteiskunta

Sisällön kuvaus

Aineistossa on kartoitettu, mitkä asiat ovat suomalaisille tärkeitä ja miten suomalaiset osallistuvat yhteiskunnan toimintaan. Kysely kerättiin Turun yliopiston taloussosiologian oppiaineessa osana Kunnallisalan kehittämissäätiön ja Helsingin Sanomain säätiön rahoittamaa Poliittiset kuplat -tutkimushanketta.

Kyselyssä tiedusteltiin vastaajien suhtautumista erilaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin, mm. aborttiin, maahanmuuttoon ja valtion velanottoon. Vastaajat kertoivat omasta poliittisesta aktiivisuudestaan ja osallistumisestaan erilaisiin kansalaistoimiin. Lisäksi kysyttiin, mitkä asiat vaikuttavat vastaajan äänestyspäätökseen ja mitkä puolueet vastaaja kokee itselleen tärkeimmiksi.

Seuraavaksi kysyttiin mediaan ja yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä, mm. kuinka usein vastaajat käyttävät internetiä tai eri sosiaalisen median palveluita. Vastaajat kertoivat, kuinka luotettavina pitävät mm. eduskuntaa, poliitikkoja, Kelaa, yliopistoja tai erilaisia tutkimuslaitoksia. Lisäksi kysyttiin, miten tärkeitä mm. sananvapaus ja oikeus sosiaaliturvaan ovat vastaajalle. Lopuksi kysyttiin erilaisista yhteiskunnallisista riskeistä, sosiaalisista suhteista ja läheisten ystävien yhteiskunnallisista mielipiteistä.

Taustatietoja aineistossa ovat vastaajan sukupuoli, syntymävuosi, asuinpaikan tyyppi, siviilisääty, kotitalouden koko, koulutustaso, elämäntilanne, ammatti, työsuhteen tyyppi, työnantajasektori, yhteiskuntaluokka ja kotitalouden tulot.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.