FSD3505 Seurakuntien työntekijäkysely 2019

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kirkon tutkimuskeskus

Asiasanat

avioliitto, hengellisyys, ilmastonmuutokset, johtajat, kaste, kirkko (instituutio), kirkolliset toimitukset, kummit, seurakuntatyö, tasa-arvo, toimintakulttuuri, turvapaikanhakijat, tutkimustieto, työntekijät, uskonnollisuus, vapaaehtoiset

Sisällön kuvaus

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien työntekijäkyselyn teemoja ovat vapaaehtoisuus ja seurakunnan toimintakulttuuri, kirkon tulevaisuus ja ajankohtaiset kysymykset, kirkon johtotehtävät ja tasa-arvo, avioliittolaki, ilmastonmuutos, kirkolliset toimitukset, oma arjen uskonnollisuus sekä tutkimustiedon käyttö työssä.

Aluksi kartoitettiin vastaajan työnkuvaa ja työtehtäviä. Vapaaehtoisuutta ja seurakunnan toimintakulttuuria selvitettiin kysymällä vapaaehtoisten roolista toiminnan suunnittelussa. Kirkon tulevaisuutta kartoitettiin seurakunnan talouden heikentymiseen ja auttamistyön resurssien kohdentamiseen liittyvillä kysymyksillä. Selvitettiin myös mielipiteitä kirkon roolista turvapaikkatyössä. Tasa-arvoon liittyen vastaajilta tiedusteltiin, tulisiko johtotehtävissä olla enemmän naisia ja tulisiko seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa parantaa kirkossa. Kysyttiin myös mielipiteitä samaa sukupuolta olevien avioliittoon vihkimisestä.

Seuraavaksi kysyttiin, mikä on kirkon rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Vastaajilta tiedusteltiin kirkollisten toimien määrän, kuten kasteiden, vähenemisestä ja kirkon toimista niiden lisäämiseksi. Lisäksi esitettiin väittämiä kummiuteen ja kummien tukemiseen liittyen. Papeilta kysyttiin kasteeseen liittyvistä käytännöistä. Omaa arjen uskonnollisuutta kartoitettiin henkilökohtaiseen hartauselämään liittyvillä kysymyksillä, kuten mitkä ovat vastaajalle hengellisesti merkityksellisimpiä teoksia tai vaikuttajia. Lopuksi kysyttiin tutkimustiedon käytöstä työssä.

Taustamuuttujina ovat syntymävuosi, sukupuoli, työtehtävät, pääasiallinen työala, työskentelyn kesto kirkon tai kirkollisen järjestön palveluksessa, työskentelyseurakunnan koko, hiippakunta, työskenteleekö kaupungissa vai maaseudulla, vuoden 2019 eduskuntavaaleissa äänestämä puolue ja herätysliikkeeseen tai kristilliseen järjestöön kuuluminen.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.